Forsiden | Om LSP | Kontingenter | Faciliteter | Regler

Halregler

Ved benyttelse af Ridehallen

 1. Der må max. være 8 heste / ponyer i ridehallen ad gangen.
 2. Når der undervises, skal alle andre ryttere, som befinder sig i ridehallen, vise hensyn til den, der modtager undervisning. For at få det maximale ud af undervisningen, skal rytteren have mulighed for, at foretage den fornødne opvarmning inden undervisningen (dette er med henvisning til pkt. 1).
 3. Der må max. være 1 underviser i ridehallen. Dispensation til punkt 3 er givet d.4.10.04 til få underviser/rytter dvs. 2 undervisere i ridehallen, tidender kan ses på ridehustider og er fremhævet. Dispensation skal betragtes som et forsøges ordning og kan ophaves uden varsel af bestyrelsen. 
 4. Der må ikke longeres, når der undervises i ridehallen.
 5. Såfremt en skemalagt undervisning ikke benyttes, skal dette meddeles straks ved evt. at skrive det på den hvide tavle.
 6. Ved løsspring skal der, af sikkerhedsmæssige hensyn, være mindst 2 personer på banen.
 7. Alle heste, som benytter ridehallen, skal ifølge DRFs reglement, være vaccineret og fri for smitsomme sygdomme
 8. Benyttelse af ridehallen må kun finde sted, såfremt man er anført på listen over indehavere af ridehalskort.
 9. Sker der skade på bygning/inventar skal dette straks meddeles bestyrelsen eller Hanne Thorsen. 
 10. Engangs benyttelse af ridehallen koster 40 kr.
 11. Engangs benyttelse af underdørsbanerne koster 20 kr.
 12. Ridehallen skal, såfremt andet ikke er aftalt, forlades inden kl. 21.15, idet lyset slukkes automatisk.
 13. Longering kan alene ske såfremt antallet af ryttere ikke overstiger ?, og kun hvis der er givet accept af samtlige ryttere. 

   

Bestyrelsen L.S.P.J Revideret den 11.02.2005

Desuden kan du her se Klubbens vedtægter

Desuden kan du her se Klubbens vedtægter