Forsiden | Om LSP | Kontingenter | Faciliteter

Faciliteter

Ridehus på 20X60 meter Udendørs grusspringbane 70x80m.
 
 
Indendørs springbane på 20X60 meter
Klubben råder desuden over indendørs springmateriel
Dressurbane på 20X60 meter


Ridehuset er åbent alle dage fra kl. 8.00-21.00 Er der en sjælden gang behov for andre tidspunkter, skal det aftales med Hanne eller Ole Thorsen.

Ønsker man at benytte faciliteterne på Halmtofte incl. ridehuset henvender man sig til Claus Erstrup, 61160302 eller Rikke Lund. 40616067. De vil kunne give oplysning om, hvornår der kan rides, hvem der evt. kan give undervisning, og hvornår ridehuset er lukket på grund af fastlagte aktiviteter så som stævner, springning og kurser. Hermed undgår man at køre/ride forgæves til stedet. Ønsker man at medbringe egen underviser, er det tilladt såfremt vedkommende er minimum 18 år. Ønsker man faste timer til undervisning i ridehuset, skal disse aftales med  Claus Erstrup eller Rikke Lund senest 15/8. Derefter vil der blive lavet et skema, hvor der i videst muligt omfang vil blive taget hensyn til den enkeltes ønske. Bliver det nødvendigt at ændre på ønskerne, vil man blive kontaktet. Når planlægningen er i orden, vil man få et skema udleveret og der vil komme et opslag på tavlen.

Modsat ridehuset findes en gæstestald, hvor man i hverdagen gratis må stille sin hest før og efter, man har redet, så der også bliver tid til lidt samvær med andre ryttere. Til daglig parkeres på pladsen mellem ridehuset og stalden.

I rytterstuen er der en mønttelefon med tlf.nr 54 92 19 46.