Kontingenter

Kontingentet opkræves helårligt (fra år pr 15/1) og er for tiden:

Juniorer:
Seniorer:

300 kr.
400 kr.
Ridehuskort/Facilitetskort opkræves ligeledes helårligt pr. 1/8 og koster for tiden:

Juniorer:
Seniorer:

800 kr.
1000 kr.
 Der er dog mulighed for at betale pr. gang man benytter ridehuset. Det koster pr. gang 40 kr. (20 kr. for udendÝrsarealer), som lægges i en kuvert i postkassen, der hænger ved døren ind til rytterstuen. Kuverterne hænger på opslagstavlen. Husk at skrive navn og dato for aflevering. Indmeldelses-blanket
 

Passivt Medlemskab

Passivt medlem:
Passivt Ægtepar:

90 kr.
125 kr.
 
Ud af kontingentet betales følgende:
Dansk Rideforbund:

Distrikt 5:
Nakskov Sportsråd:
kr. pr. år pr. medlem

kr. pr. år pr. medlem
500kr. pr. år