Indmeldelsesblanket

L.S.P.

Kasserer:
Kenneth  Nielsen
H°jvej 1
4900 Nakskov
Tlf:54921623
Kreditornummer: 83 63 51 26

Denne blanket indgår i klubbens medlemskartotek og bedes derfor udfyldt og tilsendt kassereren. Ved indmeldelse betales et års kontingent regnet fra 1/1 - 31/12. Ved indmeldelse efter 1. Juli betales kun ½ kontingent.
Unge under 18 år er juniorer dog således, at man i det år man fylder 18 år betaler seniorkontingent, hvis man er født inden 1. Juli.

Kontingent:

Facilitetskort til ridehallen:
Juniormedlemmer pr. år:
Seniormedlemmer pr. år:
Støttemedlemmer pr. år:
Støtteægtepar pr. år:
Kr. 300,-
Kr. 400,-
Kr. 90,-
Kr. 125,-
Juniormedlemmer pr. år:
Seniormedlemmer pr. år:
Kr. 600,-
Kr. 800,-
Facilitetskort til udendørs baner:
Alle brugere pr. år: Kr. 150,-
Ønsker man at bruge ridehuset en gang imellem, koster det 40,- kr. pr. gang.


Unge under 25 år, der midlertidigt er rejst fra egnen i uddannelsesøjemed og som gerne vil holde kontakten til klubben og ride en gang imellem, kan få reduceret pris (pt. 100,- kr.) ved henvendelse til kassereren.
Aktive ryttere får tilsendt "Ridesport" som en del af kontingentet. Ønsker man ikke "Ridesport", fratrækkes bladets pris kontingentet (pt. 100,- kr.).

Undertegnede ønsker at blive optaget som - medlem i Lollands Sportsrideklub.

Fra dato: F.eks. 01/07/2002

Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Fødselsdag og år:
Telefon:
Underskrift: _________________________________ Dato: ____/____ år_________

Hvis du er under 18 år, er det dine forældre eller værge, som skal skrive under