Halregler

Ved benyttelse af Ridehallen

  1. Der må max. være 8 heste / ponyer i ridehallen ad gangen.
  2. Når der undervises, skal alle andre ryttere, som befinder sig i ridehallen, vise hensyn til den, der modtager undervisning. For at få det maximale ud af undervisningen, skal rytteren have mulighed for, at foretage den fornødne opvarmning inden undervisningen (dette er med henvisning til pkt. 1).
  3. Såfremt en skemalagt undervisning ikke benyttes, skal dette meddeles straks ved evt. at skrive det på den hvide tavle.
  4. Undervisning må ikke finde sted ved frispringning.
  5. Ved løsspring, eller når der i øvrigt befinder sig løse heste i ridehallen, skal der af sikkerhedsmæssige hensyn, være mindst 2 personer på banen.
  6. Benyttelse af ridehallen må kun finde sted, hvis gyldigt facilitetskort kan fremvises, eller såfremt man er anført på listen over indehavere af facilitetskort.
  7. Sker der skade på bygning / inventar skal dette straks meddeles bestyrelsen eller Hanne Thorsen (Skadevolder er ansvarlig).
  8. Ridehallen skal, såfremt andet ikke er aftalt, forlades inden 21:15 idet lyset slukkes automatisk.

Alle heste, der kommer på Halmtofte, skal være vaccinerede i følge DRFs reglement
og fri for smitsomme sygdomme.

Desuden kan du her se Klubbens vedtægter