Stop med at spille 

Det kan være svært at holde op med at spille, når du taber eller vinder. Din underbevidsthed vil fortælle dig, at du skal fortsætte med at spille, og vil gøre det svært for dig at stoppe. Men du kan finde en måde at komme over dette på, hvis du ved hvordan. Du har to hoveddele af din hjerne, der styrer din beslutningstagning: Amygdala og Insomnia. Ved at omprogrammere disse dele kan du undgå at tabe og vinde.

Frygt for at tabe

Din frygt for at tabe er sandsynligvis forårsaget af en tidligere oplevelse. Den kan stamme fra en smertefuld oplevelse eller et tab af en elsket person. Uanset hvad årsagen er, skal du erkende, at du ikke er alene. Den gode nyhed er, at du kan ændre din holdning til at tabe. I stedet for at bebrejde dig selv, at du ikke vinder, skal du se det som en mulighed for at vokse.

For at bryde ud af denne cyklus er du nødt til at gå til roden af din frygt. Først skal du forstå, at dit sind kan skabe skrækhistorier baseret på faktiske begivenheder. Den eneste måde at udfordre dit sinds fiktion på er at sammenligne din historie med fakta. Heldigvis vil du i 99 procent af tilfældene opdage, at din frygt for at tabe er ubegrundet. Hvis du ikke tror på de negative tanker, har de ingen magt.

Ud over de negative konsekvenser, der følger med at tabe, kan en "ikke at tabe"-tankegang forhindre dig i at nyde dit liv. Denne holdning kan også føre til, at du begår fejl, når du spiller i et miljø, hvor du ikke ønsker at begå dem. Det betyder også, at du vil sabotere dine egne bestræbelser på at vinde.

Optimisme

Optimisme er en tankegang, der gør dig i stand til at se det gode ved en situation. Det hjælper dig med at se tingene i et positivt lys og træffe foranstaltninger til at forbedre din situation. Det tiltrækker gode mennesker ind i dit liv. Når du er optimistisk, vil du tiltrække positive mennesker til dig.

Den optimistiske bias har en række mulige årsager. Nogle mennesker kan være mere optimistiske end andre på baggrund af deres mål og forventninger. Andre faktorer, der kan bidrage til dette træk, omfatter selvpræsentation, opfattet kontrol og selvforstærkning. Der er dog ingen, der med sikkerhed ved, hvad den egentlige årsag til optimisme er.

Det modsatte af optimisme er pessimisme. Det kan føre til dårlig beslutningstagning, da folk med pessimistiske holdninger har en tendens til at tage tingene personligt. Det kan også føre til, at man overbetoner de negative aspekter af en situation og overskygger de positive aspekter. Optimister er opmærksomme på de problemer, der opstår, men de har en tendens til at fokusere på de positive ting, og hvad de kan gøre for at gøre dem bedre.