Ridehustider

Ønsker om ridehustider i sæsonen 2013 bedes mailet til . Man kan kun reservere ridehustid, såfremt man har et gyldigt ½ eller 1-års facilitetskort


TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
08:00 - 08:30              
08:30 - 09:00            
09:00 - 09:30            
09:30 - 10:00     Løsspring       
10:00 - 10:30       Løsspring       
10:30 - 11:00       Løsspring       
11:00 - 11-30     Løs/Frispring 
11:30 - 12:00     Løs/Frispring
12:00 - 12:30            Løs/Frispring
12:30 - 13:00            Løs/Frispring
13:00 - 13:30 Lukket  Lukket  Lukket  Lukket   Lukket  
13:30 - 14:00 Lukket  Lukket  Lukket  Lukket   Lukket   
14:00 - 14:30 Lukket  Lukket  Lukket Lukket   Lukket  
14:30 - 15:00 Lukket Lukket  Lukket Lukket  Lukket  
15:00 - 15:30        
15:30 - 16:00 Laura Helene Laura      
16:00 - 16:30        
16:30 - 17:00 Ida Amanda      
17:00 - 17:30 Spring      
17:30- 18:00    Spring        
18:00 - 18:30   Spring      
18:30 - 19:00 Spring      
19:00 - 19:30          
19:30 - 20:00        
20:00 - 20:30            
20:30 - 21:00