REGLER FOR BENYTTELSE AF RIDEHALLEN

1) Der må max. være 8 heste/ponyer i ridehallen.

2) Når der undervises skal alle de andre ryttere, som befinder sig i ridehallen, vise hensyn til den der modtager undervisning. For at få det maksimale ud af undervisningen, skal rytteren have mulighed for at foretage den fornødne opvarmning inden undervisningen startes, (dette er med henvisning til punkt 1).

3) Der må max. være 2 undervisere i ridehallen.

4) Der må ikke longeres, hvis der undervises i ridehallen. Spørg altid dem som rider i ridehuset om du må longere. Longér altid i en af enderne og ALTID i trense af sikkerhedsmæssige grunde.

5) Såfremt en skemalagt undervisning ikke benyttes, skal dette meddeles straks ved evt. at skrive det på den hvide tavle.

6) Ikke-skemalagt undervisning skal skrives på den hvide tavle i ridehuset døgnet før.

7) Ved løsspring, skal der af sikkerhedsmæssige grunde, være mindst 2 personer på banen.

8) Ved entré i ridehuset, træk da din hest ind i midten af en af de 2 cirkelvolter ved C eller A, så der ikke blokeres  i hjørnet. Der dispenseres herfra,  hvis du benytter barrieretrinnet i hjørnet.

9) Ved dressur skridtes indenfor hovslaget. Ved spring skridtes på hovslaget.

10) Benyttelse af ridehallen må kun finde sted, såfremt man er anført på listen over indehavere af facilitetskort.

11) Sker der skade på bygning/inventar skal dette straks meddeles bestyrelsen eller Hanne Thorsen. ( Skadevolder er ansvarlig ).

12) Engangsbenyttelse af ridehallen og udendørsarealerne koster 50 kr., og kræver medlemskab efter 3.gang.

13) Ridehallen skal, såfremt andet ikke er aftalt, forlades inden kl. 21.15, idet lyset slukkes automatisk.

14) Bestyrelsen accepterer IKKE ”barrieresladder”.

14) Rygning forbudt.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning fra ridehallen!

Bestyrelsen / LSP