Indmeldelsesblanket

L.S.P.

Kasserer:
            Anna Sloth-Nielsen           
Tlf.5492 7591 / 6179 7591
Kreditornummer: 83 63 51 26
Reg. nr. 0693 Konto nr. 2900002559

 

Denne blanket indgår i klubbens medlemskartotek og bedes derfor udfyldt og tilsendt kassereren. Ved indmeldelse betales et års kontingent regnet fra 1/1 - 31/12. Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun ½ kontingent.
Unge under 18 år er juniorer dog således, at man i det år man fylder 18 år betaler seniorkontingent, hvis man er født inden 1. juli.

Kontingent:

Facilitetskort til ridehallen og udendørs baner:

Juniormedlemmer pr. år:
Seniormedlemmer pr. år:

Kr. 350,-
Kr. 450,-
 

Se under kontingenter

 

 

 

 

 


Unge under 25 år, der midlertidigt er rejst fra egnen i uddannelsesøjemed og som gerne vil holde kontakten til klubben og ride en gang imellem, kan få reduceret pris (pt. 200,- kr.) ved henvendelse til kassereren.
 

Undertegnede ønsker at blive optaget som - medlem i Lollands Sportsrideklub.

Fra dato:

F.eks. 01/07/2005

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Fødselsdag og år:

Telefon:

Underskrift:

_________________________________ Dato: ____/____ år_________


Hvis du er under 18 år, er det dine forældre eller værge, som skal skrive under