Faciliteter

Ridehuset er åbent alle hverdage fra kl. 8.00 –13.00 & 15.00- 21.00. Week-end 8-21. Er der en sjælden gang behov for andre tidspunkter, skal det aftales med Hanne Brebøl Thorsen. Ønsker man at benytte faciliteterne på Halmtofte, henvender man sig til Anna Sloth Nielsen på 61797591. Hun vil kunne give oplysninger om, hvornår der kan rides, hvem der evt. kan give undervisning, og hvornår ridehus og baner er lukkede pga. fastlagte aktiviteter såsom stævner, springning og kurser. Hermed undgår man at køre/ride forgæves til stedet. Ønsker man at medbringe egen underviser, er det tilladt, såfremt vedkommende  er minimum 18 år. Ønskes faste timer til undervisning i ridehuset, skal disse ligeledes aftales med bestyrelsen .
Hvert år i august bliver der lavet ny timeplan. Ønsker til timeplanen skal være   i hænde senest 1. august. Man kan kun reservere ridehustid, såfremt man har et gyldigt ½ eller 1-års facilitetskort. Derefter vil der blive lavet et skema, hvor der i videst muligt omfang vil blive taget hensyn til den enkeltes ønsker. Kan ønskerne ikke opfyldes, vil man blive kontaktet. Skemaet vil  blive offentliggjort dels på hjemmesiden dels ved opslag i ridehuset. Til daglig parkeres på pladsen mellem ridehus og stald.